Activitate didactică

Am început activitatea didactică în cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău în 1990, parcurgând toate etapele carierei universitare: preparator (1990-1992), asistent (1992-1996), lector (1996-2003), conferenţiar (2003-2007), profesor universitar (2007 – prezent).

În anul 2009 am obținut dreptul de a conduce doctorate în domeniul Ingineria Mediului.

Am desfășurat trei stagii ca profesor invitat cu durata între 4 și 6 săptămâni fiecare la Universitatea Jules Verne din Amiens, Franța.

În universitate am fost implicat în numeroase activități administrative, ceea ce mi-a permis obținerea unei experiențe solide în managementul universitar. Am ocupat succesiv următoarele poziții:

  • Şef al catedrei de Matematică Fizică Informatică
  • Director al Departamentului de Managementul Calităţii
  • Director al centrului de cercetare Inginerie Fizică şi Ingineria Mediului
  • Director al Departamentului de Cercetare, Transfer Tehnologic, Studii Postuniversitare, Formare Continuă şi Doctorat
  • Prorector cu Programe de Cercetare şi Relaţii Internaţionale
  • Director al Școlii de Studii Doctorale
  • Președinte al Senatului universitar

Consider că activitatea cu studenții este foarte importantă și am încercat în permanență să mă dezvolt din punct de vedere didactic. Una dintre direcțiile de lucru este utilizarea instrumentelor moderne de predare și comunicare cu studenții, realizate în cadrul unor proiecte științifice sau de dezvoltare, dar și utilizarea instrumentelor create de către alți colegi din universitate. Câteva exemple de acest fel: