Educație și formare

Studii de bază

Studii liceale: 1979-1983, Liceul Industrial de Construcții de Mașini nr. 1 Ploiești, specializarea electromecanic. Absolvit ca șef de promoție

Studii universitare: 1984-1989, Universitatea din București, Facultatea de Fizică, profilul Fizică Tehnologică (5 ani), specializarea Materiale și componente semiconductoare. Diploma obținută: Inginer Fizician. Media de absolvire 9,43 (2/3 media anilor de studiu, 1/3 nota examenului de diplomă).

Studii de master: 2016-2018, Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iași, Environmental management and sustainable energy (în limba engleză)

Studii doctorale: 1990-1999, Universitatea ”Al.I. Cuza” Iași, doctor în fizică. Teza de doctorat: ”Contribuţii la studiul proprietăţilor optice şi electrice ale straturilor subţiri de a-C:H” , conducător ştiinţific prof.univ.dr. Ilie Bursuc.

Stagiu post-doctoral: 2001-2002 (șase luni), Universitatea Jules Verne din Amiens, Franța și Ecole Politehnique Palaiseau, Paris, Franța.

Cursuri de formare și specializare:

  • 2006, Curs postuniversitar de specializare ”Documentarea, implementarea si îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii in procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică” Universitatea din Bacău;
  • 2007, Curs postuniversitar de specializare ”Auditor de mediu” SC Expert Consulting Management SRL;
  • 2008, Curs de specializare în tehnici AFM/SPM, APE Research, Trieste, Italia;
  • 2015, Curs de specializare ”Geospatial Intelligence & the Geospatial Revolution” Pennsylvania State University prin Coursera;
  • 2015, Curs de specializare ”Éléments de Géomatique” Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne prin Coursera;
  • 2015, Curs de specializare ”Going Places with Spatial Analysis” ESRI prin udemy;
  • 2017, Curs de specializare ”Business Metrics for Data-Driven Companies.Mastering Data Analysis in ExcelData. Visualization and Communication with Tableau” Duke University prin Coursera